Universitetetsbiblioteket i Stavanger  

Tilgang hjemmefra til bibliotekets databaser


Innlogging

Studenter logger inn med studentnummer og passord og ansatte med sitt innloggingsnavn og passord.

Innloggingen er personlig og nedlastede artikler skal kun brukes til studier/forskning/undervisning.

Du kommer til bibliotekets startside og velger de ressursene du ønsker å bruke på samme måte som når du er på campus.

Skriv inn  brukernavn og passord


 Brukernavn:
 Passord :    
                          


Ved problemer med innloggingen ta kontakt med IT Servicedesk:

Ansatte: tlf. +47 51 83 15 80    Studenter: tlf. +47 51 83 15 70    E-post: it-hjelp@uis.no